Znajdź nas na portalach społecznościowych.

Systemy przeładunkowe Fidelity

Napędy Fidelity i sterowanie scentralizowane: Sukces Twojej inwestycji.

Zintegrowane systemy przeładunkowe oparte o hydrauliczne rampy poziomujące i bramy segmentowe z napędem Fidelity wobec tradycyjnych systemów z balansowaniem sprężynowym.

Kompletny dok przeładunkowy z elektrohydraulicznym pomostem i bramą segmentową

Zalety i wady:

System tradycyjny

Pomost przeładunkowy z silnikiem w doku:

1. Ryzyko wypadki podczas prac konserwacyjnych:
również przy zastosowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa podczas pracy pod pomostem, szczególnie, gdy nie ma przestrzeni na platformę załadunkową pojazdu; praca pod pomostem jest niewygodna i niebezpieczna, ponieważ pracownik nie ma kontroli nad tym, co dzieje się nad pomostem (rysunek z boku) WADA
2. Brudne otoczenie:
strefa załadunkowa jest często zaśmiecana, we wgłębieniu pod pomostem gromadzą się śmieci, pojawiają się też szczury (rysunek z boku poniżej) WADA

Scentralizowany system Fidelity

Pomost bez silnika do instalacji doku:

1. Nie trzeba przeprowadzać prac konserwacyjnych pod pomostem:
Zasilanie bramy i pomostu jest UNIKALNE i umieszczone jest w KONSOLI przymocowanej na wysokości wzroku na ścianie w normalnych warunkach higienicznych i w miejscu, gdzie łatwo przeprowadzić kontrolę ZALETA
2. Nie trzeba przeprowadzać prac konserwacyjnych pod pomostem – nie ma ryzyka wypadku:
z przyczyn wymienionych w punkcie 1 prace konserwacyjne nie niosą ze sobą ryzyka wypadku ZALETA
3. Niezawodność systemu elektrohydraulicznego:
zainstalowaliśmy ok. 35.000 (na koniec 2005 roku) bram i pomostów Fidelity, które są wciąż intensywnie użytkowane. W 2005 roku nasz dział sprzedaży dostarczył jedynie 11 zamiennych konsoli na miejsce 8 zniszczonych podczas kolizji i 3 spalonych, ponieważ podłączono do nich napięcie 380 V zamiast 220 V. Jest to najlepszy dowód na niezawodność produktów Campisa – zostały one przetestowane w działaniu.
4. Znacznie zmiejszone ryzyko i koszty, wartość dodana: ZALETA

System tradycyjny

Górna brama ręczna ze sprężynami

1. Cykle pracy:
standardowe cykle otwierania – ok. 15000 razy
2. Regulacja sprężyn:
w zależności od intensywności użytkowania sprężyny tracą moc
i wymagają okresowej regulacji (rysunek z boku) WADA
3. Wymiana sprężyn:
sprężyny należy wymieniać, kiedy stal zostaje osłabiona po pewnej liczbie wykonanych operacji, i tracą one elastyczność WADA
4. Prace konserwacyjne:
regulacja sprężyn jest dosyć kosztowna, 2 techników musi wspiąć się na wysokość sprężyn. Idealne zrównoważenie trwa dłużej
(rysunek z boku) WADA
5. Ryzyko wypadku podczas prac konserwacyjnych:
regulacja sprężyn jest dosyć ryzykowna, 2 techników musi pomagać sobie tak, aby nie utracić naprężenia sprężyn podczas regulacji WADA
6. Uszkodzenia – koszt części zamiennych:
słabe sprężyny są głównym i najczęstszym powodem uszkodzenia dolnego panelu bramy. Operator otwiera bramę, która nie podnosi się do końca lub nie zostaje do końca otwarta. Podczas przejazdu wózek widłowy często uderza w dolny panel bramy (rysunek z boku) WADA
7. Brak estetyki u brud:
sprężyny są nieestetyczne, kapie z nich smar i brud gromadzący
się z biegiem czasu WADA

System tradycyjny:

Brama górna ze sprężynami i obsługą elektromechaniczną

W zakresie kosztów i wyników działania niewiele się zmienia w porównaniu z poprzednimi przypadkami. Obsługa elektromechaniczna może zawierać opcję zwolnienia RĘCZNEGO LUB AUTOMATYCZNEGO dla obsługi ręcznej (rysunek z boku):
1. Zwalnianie ręczne:
jeżeli zachodzi potrzeba instalacji bramy zamykanej ręcznie, a sprężyny są słabe, brama spada bez uruchomienia zabezpieczenia WADA
2. Zwalnianie automatyczne:
przy zwalnianiu automatycznym i słabych sprężynach system może nie mieć siły podnieść bramy WADA

Scentralizowany system konsola Campisa + Fidelity

Brama górna Fidelity z zasilaniem hydraulicznym

1. Bez sprężyn:
brama nie jest wyposażona w sprężyny, zastąpione są one zasilaniem hydraulicznym FIDELITY (rysunek z boku) ZALETA
2. Maksymalna niezawodność – 5-letnia gwarancja:
rzetelność systemów hydraulicznych umożliwia używanie systemu “FIDELITY” przez 500.000 cykli lub przez 5 lat pod warunkiem przeprowadzania corocznych kontroli. Takiego wyniku nie można osiągnąć przy zastosowaniu sprężyn ZALETA
3. Znacząco zminimalizowane kontrole:
rutynowe kontrole zostały zminimalizowane do prostego sprawdzenia poziomu oleju wewnątrz KONSOLI ściennej oraz oględzin wszystkich części ZALETA
4. Wyeliminowanie uszkodzenia bramy:
brama posiada zasilanie, a zatem jeżeli system posiada blokadę uniemożliwiającą korzystanie z pomostu, a brama nie jest całkowicie otwarta, ryzyko uderzenia w dolny panel bramy zostaje wyeliminowane, co zmniejsza koszt części zamiennych ZALETA
5. Wyeliminowane ryzyko wypadku:
po zlikwidowaniu sprężyn nie ma już konieczności przeprowadzania regulacji. Kontrole bramy i pomostu są proste i szybkie. Można je przeprowadzać przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa przy ściennej KONSOLI ZALETA
6. Wiarygodność działania i trwałość:
Hydrauliczny scentralizowany system zapewnia trwałą wiarygodność działania ZALETA
7. Estetyka, czystość i wartość dodana:
Zasilanie FIDELITY jest o wiele bardziej estetyczne niż układ sprężyn, ponieważ nie ma wycieków smaru i brudu (rysunek z boku) ZALETA
8. OBSŁUGA AWARYJNA:
każda Konsola wyposażona jest w ręczną pompę służącą do otwierania bramy w przypadku awarii. Zamykanie bramy następuje dzięki grawitacji i wymaga jedynie otwarcia zaworu. Przy zastosowaniu odpowiedniej wiertarki brama segmentowa i pomost mogą działać bez zasilania ZALETA

Porównanie kosztów instalacji elektrycznej i mocy:

W przypadku instalacji TRADYCYJNEJ:

2 DOKI PRZEŁADUNKOWE, kompletne i przylegające do siebie, złożone z:

 • 2 hydraulicznych pomostów przeładunkowych z silnikiem instalowanym w doku = 0,75 Kw każdy, 400v. trójfazowe
 • 2 bramy segmentowe z zasilaniem elektromechanicznym = 0,5 Kw każda.
 • konieczna MOC 2,5 Kw przy 4 silnikach
 • i 2 liniach elektrycznych 400 V trójfazowych jako KOSZTY INSTALACYJNE, należy pamiętać, że terminale trójfazowe są dość kosztowne

W porównaniu z SYSTEMEM SCENTRALIZOWANYM KONSOLA + FIDELITY:

 • 2 DOKI PRZEŁADUNKOWE, kompletne i przylegające do siebie, złożone z
 • 2 elektrohydraulicznych pomostów przeładunkowych w konsoli
 • 2 bram segmentowych Fidelity z zasilaniem scentralizowanym w konsoli
 • konieczna MOC 0,75 Kw przy 240 V jednofazowym z 1 silnikiem
 • 1 linia elektryczna, 240 V jednofazowa + uziemienie z prostym gniazdem shuco jako koszty instalacyjne

Podsumowując:

Moc:

 • SYSTEM SCENTRALIZOWANY CAMPISA = 70% MNIEJ niż SYSTEM TRADYCYJNY = ZALETA CAMPISA

Instalacja elektryczna:

 • SYSTEM SCENTRALIZOWANY CAMPISA 1 GNIAZDO SHUCO LINIA 240 V jednofazowa vs. CZTERY 400 V trójfazowe terminale SYSTEMU TRADYCYJNEGO = ZALETA CAMPISA