Znajdź nas na portalach społecznościowych.

Pomosty przeładunkowe z wargą uchylną

Pomosty przeładunkowe dostarczane są z arkuszami do obłożenia betonowego mocowania

Pomost przeładunkowy CAMPISACAST dostarczany jest jako produkt w pełni zmontowany z elektrohydraulicznym systemem zasilania zainstalowanym pod pomostem (chyba, że pomost został zamówiony z wielofunkcyjną konsolą). Został on zaprojektowany do bezpośredniego montażu w betonie bez konieczności budowy stanowiska przeładunkowego: wystarczy przygotować krawędź i płytę, na której ułożony będzie pomost. Kiedy pomost zostanie ułożony na chodniku i przybity do płyty tak, aby nie poruszył się podczas wylewania betonu, należy wylać cement i ułożyć chodnik. Boki pomostu wyposażone są w profile, które mocują pomost w cemencie. Dostawa: na naczepie ciężarówki mieści się do 5 pomostów przeładunkowych ułożonych w stosie o wymiarach 550 mm x 5 = 2750 mm. Ciężarówka przewożąca stos musi być odkryta, a jej naczepa musi znajdować się na wysokości nie większej niż 1200 mm. Do celów przewozu należy liczyć długość brutto pomostu przeładunkowego, ze złożoną wargą i głównym zawiasem, jako 300 mm większą niż długość samego pomostu.

Mocowanie brzegowych profili:
Szczególnie ważny jest tutaj innowacyjny opatentowany system mocowania dwóch brzegów, które pozostają zatopione w betonie wylanym na duże otwory w metalu. Głowica, która jest najbardziej obciążoną częścią podczas załadunku towarów, jest wyposażona w silne klamry, które pozostają mocno przymocowane do siatek umieszczonych pod głowicą i nad głowicą.

Szczegóły techniczne:

Pomost: pokryty stalową powierzchnią antypoślizgową, wyposażony w maszynowo przyspawane wsporniki. Pomost dostarczany jest z arkuszami sendzimir do okrycia betonowego mocowania. Pomost musi zostać przytwierdzony do płyty przy pomocy kołków rozporowych, a następnie przymocowany do krawędzi przed wylaniem betonu.

Warga uchylna: standardowa długość 360 mm, opcjonalna 430 mm
(przy obu wymiarach długość całkowicie wystająca za krawędź doku).

Nośność przy obciążeniu skupionym zgodnie z EN 1398: 6.000 kg – 9.000 kg (kg 10.000 przy obciążeniu rozłożonym równomiernie – 15.000 kg, ale nie w zakresie pomostu).

Struktura samonośna: system CAMPISACAST z pionowymi wzmocnieniami
Wykończenie: galwanizowane arkusze sendzimir, pomost pomalowany z odtłuszczeniem i fosforowaniem, dwuskładnikowa epoksydowa farba antykorozyjna i dwuskładnikowa epoksydowa farba wykończeniowa RAL 7005, suszone w piecu. Warga pomalowana farbą RAL 2000.

Obsługa: podnoszenie cylindrem hydraulicznym wyposażonym w zawór zabezpieczający zgodny z normą EN 1398; otwieranie wargi hydrauliczne, wymuszone hydrauliczne zamykanie (nie poprzez grawitację). Polecenie dla pełnego cyklu wydawane przy pomocy jednego przycisku (podnoszenie – otwarcie wargi – automatyczne opuszczanie po zwolnieniu przycisku – zamykanie wargi i podnoszenie pomostu przez zwolnienie przycisku zanim pomost znajdzie się w najwyższym położeniu, automatyczne opuszczanie do pozycji spoczynkowej.

Dostosowanie boczne: podczas załadunku pomosty przeładunkowe dostosowują się do nachylenia pojazdu w płaszczyźnie bocznej w ramach określonych normą EN 1398.

Maks. wychylenie: + 640 – 350 mm.

Maks. nachylenie robocze: maksymalne nachylenie dopuszczalne przez normę EN 1398 to 12,5%, jednak przy takim nachyleniu pojazdy ślizgają się. Największe nachylenie, jakie mogą pokonać środki transportu to 8% dla wózków widłowych i 4% dla transpalet.

Zasilanie i sterowanie:

  • elektrohydrauliczny system zasilania montowany pod pomostem 380 – 400 trójfazowy, sterowanie pełnego cyklu jednym przyciskiem
  • naścienna konsola elektrohydrauliczna 230 V jednofazowa umożliwiająca bezpieczną, łatwą i ekonomiczną konserwację, sterowanie pojedynczym poleceniem lub obsługę wielu funkcji

Wyposażenie opcjonalne:

  • klapy boczne: dla pomostu o szer. 2200 mm = 2 klapy 180 mm
    w standardzie, dla pomostu o dł. 2000 mm = 2 opcjonalne klapy 180 mm
  • uszczelki przeciwwiatrowe: główny zawias posiada to zabezpieczenie w standardzie. Boczne uszczelki dostępne są jako wyposażenie opcjonalne
  • gumowe odbojniki: odbojniki SUPER stanowią część gotowego wyposażenia. Odbojniki trzeba zamawiać dla tradycyjnych doków do instalacji na płytach przy pomocy kołków rozporowych

jako alternatywa podczas zamawiania:

  • odbojniki gumowe Super o wymiarach 150 x 140 x 400 mm wys.
    z płytami i opatentowanymi rękawami, które umieszczone są w betonowym mocowaniu

Odbojniki zamawiane wraz z pomostami przeładunkowymi, mocowanie przy pomocy rękawów

ODBOJNIKI

Przygotowanie do mocowania w cemencie:

Pomost należy ułożyć na cementowej płycie, wyrównać do przedniej krawędzi, wypoziomować, a następnie otworzyć dwie klamry na przednich rogach pomostu pod kątem 45°. Pomost należy następnie przybić do płyty, korzystając z otworów wywierconych w belce centralnej tak, żeby nie poruszył się podczas wylewania cementu (patrz instrukcje). Cement należy wypoziomować z trzech stron: najpierw warstwa bazowa, ok. 15 – 20 cm poniżej poziomu podłogi, następnie poziom podłogi z dwiema siatkami, jedna pod głównym klamrami, a druga nad nimi. Podłoga musi całkowicie pokryć profile boczne – muszą być one zanurzone w cemencie tak, żeby uzyskały maksymalne podparcie. Osłonę ochronną należy zdjąć z pomostu dopiero po zakończeniu prac.

Ułożenie krawędzi i płyty:

Pomost przeładunkowy typu CAMPISACAST musi być ułożony na płycie na wysokości 570 mm (minimum 550 mm dla konstrukcji o ścisłej tolerancji) od wykończonej podłogi, musi zostać wypoziomowany i przytwierdzony do płyty przed wylaniem cementu (patrz rys. IR000689)

Pomost o szerokości 2000 mm: otwór “A” musi mieć:
2440 mm z odbojnikami Super

Pomost o szerokości 2200 mm: otwór “A” musi mieć:
2640 mm z odbojnikami Super

Długość “B”: ok. 500 mm większa niż długość pomostu

Szerokość “F”:
ok. 600 mm większa niż szerokość pomostu
2600 mm (dla pomostu o szerokości 2000 mm)
2800 mm (dla pomostu o szerokości 2200 mm)

Wymiar “D”: mocowanie cylindra podnoszącego
1615 mm (dla pomostu o długości 2500 mm)
1830 mm (dla pomostu o długości 3000 mm)

Szerokość “E”: 180 mm większa niż szerokość pomostu 2180 mm (dla pomostu o szerokości 2000 mm) 2380 mm (dla pomostu o szerokości 2200 mm) Długość “G”: 300 mm większa niż długość pomostu mm 2800 (dla pomostu o długości 2500 mm) mm 3300 (dla pomostu o długości 3000 mm)