Znajdź nas na portalach społecznościowych.

Brama przemysłowa — jak dobrać wymiar do swoich potrzeb?

Brama przemysłowa — jak dobrać wymiar do swoich potrzeb

Co wziąć pod uwagę planując rozmiar bramy przemysłowej? Czy zawsze musi być ona jak największa? A może po prostu trzeba też uwzględnić szereg innych parametrów, na które często nie zwraca się uwagi?

Dlaczego rozmiar bram przemysłowych jest tak ważny?

Niezależnie od swego rozmiaru brama przemysłowa jest połączeniem hali bądź warsztatu z tzw. światem zewnętrznym. Odpowiednio rozległa konstrukcja pozwala sprawnie zarządzać logistyką, a także dbać o właściwe warunki pracy. Nie bez znaczenia jest też przeznaczenie obiektu, w którym brama się znajduje. Mowa tu o jego funkcji, ale też o obecności magazynu i zapewnieniu właściwych ciągów komunikacyjnych pomiędzy halą a otoczeniem.

Warto też dodać, że jak największe bramy przemysłowe wcale nie rozwiązują wszystkich problemów. Duże, masywne skrzydła zużywają zbyt dużo energii i przyspieszają proces jej utraty z ciepłej, właśnie nagrzanej hali. Jak zatem ustalić, jakie wymiary bram przemysłowych będą najlepsze? Czym się kierować?

Co ma wpływ na ocenę wymiaru bram przemysłowych?

Dobierając odpowiednie wymiary bram przemysłowych, trzeba mieć na uwadze:

  1. Logistyka — wymiar bramy powinien być na tyle duży, aby zapewniał sprawny przewóz materiałów, części i płynów eksploatacyjnych do wnętrza obiektu. Jeśli na terenie hali znajdują się obrabiarki, frezarki lub inne urządzenia obrabiające, to trzeba też uwzględnić konieczność ich usuwania poza teren obiektu. Im szersza brama, tym sprawniej odbywa się transport w jej obrębie.
  2. Koszty energii — rozmiar bram przemysłowych powinien uwzględniać również koszty ponoszone z tytułu zużycia energii. Zbyt duża brama generuje jeszcze większe wydatki na energię i szybko schładza wnętrze w trakcie pory zimowej. Poza tym stabilna temperatura w obiekcie to gwarancja dobrego samopoczucia pracowników.
  3. Obecność ciągów pieszych — wymiary, jakie mieć będzie brama przemysłowa, zależą przede wszystkim od jej konstrukcji. Jeśli w jej skład mają wejść ciągi piesze, dzięki którym będzie ona eksploatowana w mniejszym stopniu, można sobie pozwolić na szerszą bramę. Bądź co bądź, rzadziej otwierane skrzydło to mniejsze koszty eksploatacyjne i wydatki z tytułu zużytej energii.
  4. Ewakuacja i bezpieczeństwo — konstrukcja bramy powinna być dostosowana do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Musi być ona na tyle duża, aby zapewnić szybkie wyjście wszystkich pracujących wewnątrz osób w razie zagrożenia. Jeśli to możliwe, dotyczy to nie tylko znajdujących się wewnątrz osób, ale też materiałów łatwopalnych.
  5. Konstrukcja bramy — sposób zaprojektowania i wykonania również ma wpływ na to, jak duża będzie brama przemysłowa. W modelach przesuwnych trzeba uwzględnić powierzchnię ściany, na którą nakładać się będzie skrzydło bramy. Z kolei modele segmentowe nie mają takich ograniczeń, gdyż najczęściej zachodzą na strop, oszczędzając w ten sposób przestrzeń.

Reasumując, to jakie rozmiary będzie mieć brama przemysłowa, zależeć będzie również od wymogów miejscowych. Mowa tu m.in. o rozplanowaniu hali, sąsiedztwie innych obiektów (np. biur, zaplecza socjalnego), a także o kształcie działki i sposobie usytuowania hali względem niej.