Znajdź nas na portalach społecznościowych.

Współpraca

Nawiązywanie współpracy z nowym kontrahentem

Potrzebne Dokumenty :

1. Dokumenty rejestracyjne:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych i pełny wyciąg z KRS (nie skrócony!)
  • w przypadku spółek, jeśli jest to spółka cywilna potrzeba załączyć umowę spółki
  • dokument NIP (potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego a nie wniosek o potwierdzenie !)
  • dokument REGON
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zus o niezaleganiu.
  • Weksel i deklaracja wekslowa

2. Umowa o współpracy:

do pobrania w postaci PDF